قابل توجه پذيرفته شدگان گرامي سال تحصيلي 97-96

جهت ورود به سامانه پيش ثبت نام اينترنتي به موارد زير توجه فرماييد
نوع کاربري بر روي گزينه دانشجويان جديدالورود قرار گيرد
در صورتيکه کد ملي با صفر شروع مي شود به صورت کامل با صفرها وارد شود
کلمه عبور شماره داوطلبي فرد مي باشد
توجه: پذيرفته شدگان آزمون سراسري (مقاطع کارداني، کارشناسي و دکتراي عمومي) نيازي به ارسال اسکن عکس يا ساير مدارک ندارند.
توجه: پذيرفته شدگان مقطع Ph.D صرفاً اسکن عکس پرسنلي را بايد آپلود نمايند.

تذکر مهم: در صورت بروز اشکال در مراحل ثبت نام اينترنتي، مشکلي در روند ثبت نام ايجاد نمي شود و مي توانيد در روز مراجعه حضوري به کارشناس آموزش موارد را اعلام نماييد